ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๖ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและคณะ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี งป.๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๑ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการสวนหัวใจของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๐ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๐ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและกำลังพลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ ๒๐ ปี
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๔ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๑ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน สถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๑ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ พร. และการดำเนินงานตามนโยบาย จก.พร. พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยงาน
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๑ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอกพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ประจำปี งป.๖๓