ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๐ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกาศนโยบาย “แนวทางปฏิบัติการระบุตัวผู้ป่วย ( Patient Identification )”
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๐ ก.ย. ๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายสนับสนุน) รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณแม่ปุ๊ย งามเฉลียว เพื่อจัดซื้อรถเข็นนอนให้กับ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๐ ก.ย. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณเติมพงษ์ – คุณฉวี โชควงศ์ประดิษฐ์ และครอบครัว เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑๐ ก.ย. ๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. โดย พ.จ.อ.วิชัย นามวิชา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับทหารใหม่ นย.ผลัด ๑/๖๓ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๙ ก.ย. ๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมกำลังพล พัน.พ.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรม สน.สอ.รฝ.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๙ ก.ย. ๖๓ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี​ พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้​ เนื่องในโอกาส “งานเกษียณอายุราชการ​ งป.๖๓”
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๙ ก.ย. ๖๓ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี​ พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการจัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “งานเกษียณอายุราชการ​ งป.๖๓” เพื่อความเป็นศิริมงคล​
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๙ ก.ย. ๖๓ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ ​๑๕ นาย​ ลูกจ้างประจำ ๕ คน ข้าราชการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ๓ นาย​ และลูกจ้างประจำลาออก​ ๑​ คน
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๙ ก.ย. ๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. มอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการ พัน.พฯ เนื่องในโอกาสเดินทางสับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการในพื้นรับผิดชอบ และ ข้าราชการที่สอบบรรจุเลื่อนฐานะได้
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๘ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณนชาพร แซ่เหลี่ยน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๘ ก.ย. ๖๓ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.ฯ ร่วมกับพยาบาลเวร กฝท.ฯ ลงพื้นที่ดำเนินการแจกหน้ากากผ้า ให้กับทหารใหม่ผลัด ๑/๖๓ สังกัด นย. พร้อมกับให้การตรวจรักษาเบื้องต้น การติดตามอาการ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพแบบเชิงรุก ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๘ ก.ย. ๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการพฤฒเวชและคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ประเมินมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุบริการแบบพักค้าง ประจำปี ๖๓
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓ ก.ย. ๖๓ สำนักงานประกันสังคมมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องสถานพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง มอบให้แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี ๒๕๖๓
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัลลภ สุภากรณ์ ผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก น.ท.สอน และ คุณปรีดา ธัญญโชติ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓ ก.ย. ๖๓ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรม ” การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 ” จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓ ก.ย. ๖๓ เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่พลทหารใหม่ผลัด ๖๓ ณ อาคารหมายเลข ๘ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย