ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๘ ส.ค. ๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานในพิธีรายงานตัวออกนายทหารชั้นประทวนย้ายสังกัดไปหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๗ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร​ สุวรรณกิตติ​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส​ มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ​ แก่บุคลากรของ​ รพ.ฯ​ ที่เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ​ ซีซั่น ๒​ อำเภอ สัตหีบ​ จังหวัด ชลบุรี ที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ​ ณ​ บริเวณแถวประจำสัปดาห์
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๗ ส.ค. ๖๓ กองเวชบริภัณฑ์​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ​ ให้แก่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือหลวง​ ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก​ และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน​ที่จบใหม่ สังกัด​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ​ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์​ รพ.ฯ​ ปี​ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่​ ๑​ พัฒนาการแพทย์ทหารเป้าประสงค์ที่​ ๕ การส่งกำลังสายแพทย์สนับสนุน​ ทร.​ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ​ กลยุทธ์ที่​ ๕.๓ สร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านส่งกำลังสายแพทย์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๗ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านตู้ Kiosk และ Health Care Mobile Application ซึ่งเป็นระบบงานที่ใช้กับผู้ป่วยที่มีนัดกับโรงพยาบาลและมีสิทธิ สกส. เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถนำไปใช้บริการตามห้องตรวจต่างๆ ได้ โดยจะแสดงคิวผ่านหน้าจอทีวีและ Application SRK Touch ของ รพ.ฯ เพื่อให้บริการผู้ป่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ จะใช้นำร่องจำนวน ๖ ห้องตรวจ โดยเริ่มที่ ห้องรับรองสัญญาบัตร รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๕ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก จาก น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการใช้ระบบสารสนเทศให้เข้ากับบริบทของ รพ. ในการพัฒนาโครงการ Paperless โดยมี น.อ.กมลศักดิ์ ต่างใจ ผอ.กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้บรรยาย และให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานดังกล่าว
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๕ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากรใน รพ.ฯ ” การพัฒนาทักษะการจัดการข้อร้องเรียน และการเจรจาไกล่เกลี่ยขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ” จัดโดย ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ส.ค. ๖๓ น.อ.กิตตินันท์ งามศิลป์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบสารสนเทศของ รพ.ฯ โดย รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลในการพัฒนาโครงการ Paperless เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart Hospital
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๕ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธาน กล่าวเปิด-ปิด การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (SURVEILLANCE VISIT) เพื่อรักษาระบบงานคุณภาพ ISO ของ รพ.ฯ จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสต้า ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบข่าย “การให้บริการ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยจิตเวช”
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๕ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ฯ จาก คุณ จินดาพร วิรุฬห์ประภา และคณะ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ส.ค. ๖๓ น.อ.ภูริศร์ ชมะนันทน์ รอง ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “บทบาทของชุมชนกับกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศ คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ฝึกหัด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความพร้อมและเข้าใจแนวทางในการก้าวสู่วิชาชีพและศึกษาต่อในอนาคต จัดโดย สำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ฯ
ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๒๒ ส.ค. ๖๓ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอแสดงความยินดี กับ ร.อ.หญิง ปุณณิญาณ์ สิงหา นายทหารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ลงแข่งขัน ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๒
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ตามค่านิยม SRK-TOP ตามกลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์-ทันตแพทย์ , เภสัช,พยาบาล , ข้าราชการสายสนับสนุน , สหวิชาชีพ , พนักงาน และมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ๓ หน่วยงาน
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันสถาปนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วาระครบรอบ ๒๓ ปี โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รพ.ฯ และ พิธีสงฆ์