ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑๙ ส.ค. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. โดย น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ประธานในที่ประขุม ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซั่น ๒ ครั้งที่ ๔ เพื่อการเตรียมพร้อมและมอบหมายงานตามหน้าที่ทางสายแพทย์ รองรับการแข่งขัน
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๘ ส.ค ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้การต้อนรับแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาชีวศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้าศึกษาดูงานเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติภัยสารเคมีและการเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนรับอุบัติภัยฯ และโรคจากความกดอากาศและบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา ” การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ” จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๘ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก นพ.ฐิติ เดชารักษ์ เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑๘ ส.ค. ๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย./นายแพทย์ใหญ่ พล.นย. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กปช.จต. ประจำปีงป.๖๓ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ส.ค.๖๓ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของหน่วยแพทย์ , ปัญหาข้อขัดข้อง , แนวทางการแก้ไข และเพื่อขวัญกำลังใจของหน่วย ในการสนับสนุนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องตามความต้องการของ นย.และ พร.
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๑๘ ส.ค. ๖๓ กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัด จนท.เวชกรรมป้องกันฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการวางไข่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๓ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ : Advanced Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider (ACLS-P)
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๓ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” A-HA กับการนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ มาใช้ในงานคุณภาพ : Self Assessment Report ” โดยมี พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา จากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๓ ส.ค. ๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคณะผู้บริหาร รพ.ฯ มอบของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนซอยตากสิน ๒๓
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๓ ส.ค. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณชูเกียรติ ตั้งเลิศสัมพันธ์ บิดา-มารดา และบุตรธิดา จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออาคารผู้ป่วยใน รพ.ฯ โดยมี นพ.สุพงษ์ – พญ.เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ และคุณวรสุตา วงศ์วรเศรษฐ์ เป็นผู้มอบ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๓ ส.ค. ๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก นพ.สุพงษ์ – พญ.เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์ และคุณวรสุตา วงศ์วรเศรษฐ์ เพื่ออาคารผู้ป่วยใน รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๑ ส.ค. ๖๓พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนแบบอัตราการไหลสูงจำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องควบคุมการให้เลือดและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๓ ชุด จากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุนิล โฟเตด้า , ประธานกลุ่มธุรกิจ PTA , ประธานบริษัทพีทีพี ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทอินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด และ คุณอโศก มาทู Site Head บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และ นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก ร.ต.วิเชียร เกตุแก้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๑ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบวิกผมแท้ ๙๙ หัว , ชุดผ้ากันเปื้อน ,หมวกคลุมผมและหน้ากากผ้า ๙๙ ชุดจาก มูลนิธินางฟ้าถึงคุณวันใหม่
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๑๑ ส.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ให้กับ บก.ศสร., รปภ.ประตูทางรถไฟ, รปภ.ประตูชายทะเล