ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๔ ส.ค. ๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการนำเสนอ “ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน State Quarantine ที่ผ่านมา” เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะพยาบาลในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๔ ส.ค. ๖๓ กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยเชิงรุก ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ กำลังพล อส.ทพ.นย. ชุดควบคุม ทพ.นย.ที่ ๒ จังหวัด จันทบุรี จำนวน ๒๗๗ นาย
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๔ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบพลาสเตอร์ปิดแผล Tigerplast รุ่นพิเศษ Zooparty Love Hero จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น จากบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๔ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานพิธีประกาศผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ประจำปี งป.๖๓ พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงาน ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๔ ส.ค. ๖๓ แผนกอาชีวเวชศาสตร์ กองเวชกรรมป้องกัน​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส. อบรมให้ความรู้เรื่องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่​ จนท.กำลังพล กรง.ฐท.สส.​
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๔ ส.ค. ๖๓ แผนกป้องกันโรคติดต่อฯ​ ร่วมกับแผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่บ้านพักรพ.ฯ​ และแฟลตส่วนกลาง ทร.​
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๔ ส.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่ เวชกรรมป้องกัน กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้แก่ รร.สอ.รฝ. และ รร.วิวัฒน์พลเมือง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๔ ส.ค. ๖๓ ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดโครงการ “พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล” ระหว่าง ๓๑ ก.ค. ๖๓ – ๒๕ ก.ย. ๖๓ (เฉพาะวันศุกร์ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐) ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓ ส.ค. ๖๓ กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ออกหน่วยเชิกรุก ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับ กำลังพล อส.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ จังหวัด จันทบุรี จำนวน ๓๒๔ นาย
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓ ส.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณนารี สัตย์ธรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ โดยมี คุณชุตินทร สัตย์ธรรม เป็นผู้มอบ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓๑ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๒๐,๐๐ บาท จาก โครงการ รวมใจเพื่อชีวิตคนนับล้าน คอนเสิร์ตการกุศล “Bodyslam นับ ๑ ถึง ๗ เพื่อชีวิตคนนับล้าน” โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการเเพทย์ เเละ นักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ ๑-๘ เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเเพทย์
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓๑ ก.ค. ๖๓ วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธีและวางพวงมาลา
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๓๐ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบรองรับความปกติใหม่ ( New Normal ) ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจำนวน ๑๑ หน่วย และเกียรติบัตรหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมตอบสนองยุค New Normal นวัตกรรม
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๓๐ ก.ค. ๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้การต้อนรับคณะจากกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อเข้าตรวจประเมิน กำลังพลกองทัพเรือกับ “ความปกติใหม่” The beginning of New Normal
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓๐ ก.ค. ๖๓ น.อ.หญิง ชูวรรณ ศรีสุข รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. (ฝ่ายการพยาบาล) เปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “มะเร็งเต้านม หยุดโดยไม่มีอะไรกั้น” จัดโดยกลุ่มงานศัลยกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาล ศัลยกรรม
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓๐ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณสมศักดิ์ ต่อประสิทธิ์กุล เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย Covid-๑๙