ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓๐ ก.ค. ๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือฌาปนกิจบิดา จ.อ.ศุภกร คำธนะ ข้าราชการสังกัด พัน.พ.ฯ โดย ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์นกพ.พัน.พ.ฯ เป็นผู้แทนในการมอบเงินแก่ จ.อ.ศุภกร คำธนะ ณ บก.พัน พ.กรม สน.พล.นย.
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๓๐ ก.ค. ๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ จำนวน ๑๐ นาย (ผลัด ๒/๖๑ จำนวน ๔ นาย , ผลัด ๒/๖๒ จำนวน ๖ นาย) ณ บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. โดยมีข้าราชการ พัน.พ. เข้าร่วมแสดงความยินดี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๙ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินสนับสนุนร่วมใจต้านภัย Covid-๑๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และสายคล้องหน้ากากอนามัยในโครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส” จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี คุณสุดจิตตรา คำดี และคุณกรุณา เหมือนเตย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๙ ก.ค. ๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ทหารกองประจำการ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ผลัดที่ ๒/๖๑ , ผลัดที่ ๒/๖๒ (ลดสิทธิ์) ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๙ ก.ค. ๖๓ น.อ.ภูริศร์ ชมะนันทน์ รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การบันทึกเวชระเบียน รพ.ฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๙ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ศฝ.นย. ปีที่ ๖๒ โดยมี พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย. ให้การต้อนรับ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๓ ก.ค. ๖๓ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๓ ก.ค. ๖๓ น.อ.หญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับริจาค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๓ ก.ค. ๖๓ น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง”การเขียนหนังสือราชการ” ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒๔ ก.ค. ๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมพิธีลงนาม และ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๔ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เปิดการทดลองใช้ระบบ self registration และ self payment ผ่านตู้อัจฉริยะ (kiosk) เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และชำระการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๔ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมงานมุทิตาจิต พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต รพ.ฯ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชน ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๔ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ผลัดที่ ๓ (๓/๖๑) ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๔ ก.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๓ ก.ค. ๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการตรวจสุขภาพนักเรือดำน้ำ ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ก.ค. ๖๓ กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. สนองนโยบายเตรียมความพร้อมรบกำลังพล ทร. แจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปี ฯ