ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑๖ มิ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.แถวประจำสัปดาห์บริเวณหน้า บก.พัน.พ.ฯโดย น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.รับแถวพร้อมชี้แจงมาตรการและสถานการณ์ COVID-๑๙ ขอบคุณกำลังพลที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้านการคัดกรองและการสนับสนุนด้านอื่นๆตามที่ผบ. ฯ
ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๑๖ มิ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. แถวตรวจบัญชีพล พร้อมออกกำลังกายโดยการยืดเหยียด เพื่อต้านไวรัส COVID -๑๙ ตามคำสั่งผบ.ชาฯ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒ มิ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การสนับสนุนวิทยากรตามการร้องขอรับการสนับสนุน เพื่อบรรยายแนวทางการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒ มิ.ย.๖๓ น.อ.ปรารถนา ทองศิริ รอง ผบ.ศฝ.นย. และคณะเยี่ยมสำรวจความก้าวหน้าพื้นที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรครองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ภายใน ทร. โดยมี น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒ มิ.ย.๖๓ ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์ นกพ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นตัวแทน พัน.พ.ฯ มอบเงินช่วยเหลือร่วมทำบุญ ของข้าราชการ ฯ ให้แก่ พ.จ.อ.วัชรา นิ่มวาส พยาบาล ชค.ทพ.นย.๔ ฯ เนื่องจากมารดาเสียชีวิต
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพล กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ กรมสนับสนุน กองพันต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และคณะ รับมอบชุดป้องกัน PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด บริจาคโดยคุณยศรัญ – คุณกนกเนตร แสนสุข และคณะ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร และคณะ เข้าศีกษาดูงาน One Day Surgery และ Minimal Invasive Surgery ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากร
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับทหารใหม่ที่ย้ายสังกัดเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น จากบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยมี คุณชนากานต์ พัฒนไพบูลย์ Product Manager และคุณกณกนุช ปิติธนญ์โภคิน Sales Representative เป็นผู้แทนมอบ