ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๖ พ.ย.๖๓ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. กองทัพเรือ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข”
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๙ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า พ. ประจำปี งป.๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๖ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๖ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ ต.ค.๖๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมทางไกล (VTC) เกี่ยวกับงานส่งกำลังบำรุงของกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย จากผู้แทนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๖ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการฝึกของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ ต.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ ๑๘ AAR : State Quarantine
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๒ ต.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ ต.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ ต.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น