ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 น.อ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง หน.กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ วันพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ” โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงวัย โดย นายแพทย์ จักริน ฝันฝากจิต แพทย์เฉพาะทางข้อเข่าเสื่อม และบรรยายเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยนักกายภาพบำบัด รพ.ฯ รวมทั้งให้บริการตรวจมวลกระดูกฟรี ณ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย.63 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ. กรม สน.พล.นย.และฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ในสังกัด นย.พื้นที่ กปช.จต.ประจำปี งป.64 ครั้งที่ 1
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
เมื่อ 26 พ.ย. 63 น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย./ฝ่ายการแพทย์ กปช.จต.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ ร้อย.พ.กองสนช.กจต.ประจำปีงป.64 ครั้งที่1 เพื่อรับทราบข้อมูลความก้าวหน้า,ปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยและเพื่อขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมี ร.อ.ฐิติพงศ์ จันทร์หล้า รอง ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.,ร.อ.ศักยภาพ ทรัพย์สมาน นายทหารเวชกรรมป้องกันฯ พร้อมข้าราชการและทหารกองประจำการให้การต้อนรับ ณ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
25 พ.ย. 63 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และการจัดการการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
25 พ.ย. 63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาล หรือ “SRK Stop Pressure Injury Day” เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลผู้ป่วย ญาติและตัวผู้ป่วย มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการดูแลป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดแผลกดทับ โดยมีรอง ผอ.รพ.ฯ ,หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม, ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล, ทีมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลบาดแผลและช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง หรือ ET Nurse ร่วมให้การต้อนรับและเปิดโครงการ ณ อาคารตึกอำนวยการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
24 พ.ย.63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จาก คุณไมตรี-คุณวันท้าย สอยเหลือง และครอบครัว เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนางานบริการ ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับคณะจาก รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง  รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง แถวฟังสารจาก พล.ร.อ.ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง แถวอ่านสารจาก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง แถวฟังสารจาก พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณสนามหลังกองบังคับการ รพ.ฯ
ข่าวบริจาค
เมื่อ 17 พ.ย.63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ให้กับห้องตรวจโรคศัลยกรรม มูลค่า 352,195.25 บาท จากบริษัท Coloplast เอ/เอส โดย Mr. Harvey Yeap Regional Country Manager Southeast Asia และ ภญ. บุญญาพร วงษ์ชมภู Marketing Manager ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ 16 พ.ย.63 พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) บริเวณอาคารที่พักอาศัยของ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๖ ต.ค. ๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร และคณะ เข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับความพร้อมของ รพ.ฯ สำหรับการพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพรองรับโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ของโรงพยาบาล
วพร.ศวก.พร.
๗ พ.ย.๖๓ นพร.นฤมล แดงเปี่ยม ชั้นปีที่ ๒ ของ วพร.ศวก.พร.เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดเรียงความประเภทนิสิต / นักศึกษา รางวัลที่ ๒ เนื่องในโอากาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ เมืองทองธานี จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วพร.ศวก.พร.
๖ พ.ย.๖๓ น.อ.หญิง วิภาภร ศิลสว่าง รรก.ผอ.วพร.ศวก.พร.เข้าประชุมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษานพร.ศรัทราพร เมืองดี ชั้นปีที่ ๒ ร่วมกับ ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะกรรมการกองทุนฯ