ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๐ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่ วพร.ศวก.พร. โดยผู้แทนมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้มอบฯ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๕ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหารือการเปลี่ยนแปลงบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๔ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ และจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ ก.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓๑ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๔
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ ส.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๔ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “กรมแพทย์ทหารเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๔ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะบูชา พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หมอพร) เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกฯ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๑ ส.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓