ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๖ พ.ย.๖๓ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตระดับ Pool Lifeguard , นักกีฬาว่ายน้ำ กองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๕ พ.ย.๖๓ ร้อย.พ. กอง สนช. กจต. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน (เรือนรับรอง ๑๐, เขตบ้านพัก ผบ.กจต., มว.ปจว., บ้านพักสื่อสาร, เรือน ๙, ๙/๑, ร้อย.ช., ร้อย.รยบ. )
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๕ พ.ย.๖๓ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.นำโดย ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์ วรรณศุภผล ผบ.ร้อย.พ.ฯ,ร.อ.ศักยภาพ ทรัพย์สมาน น.เวชกรรมป้องกันฯ ให้การสนับสนุนงานด้านการตรวจร่างกายในการคัดเลือก อส.ทพ.นย.ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๕ พ.ย.๖๓ น.อ.หญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์ รอง ผอ. (ฝ่ายการพยาบาล) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี กับพยาบาลใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ต.หญิง ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๔ พ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ประธานกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทัพเรือ (กพอ.ทร.) และคณะ ในการมาตรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Hub) เพื่อรองรับการเป็นมหานครการบินอู่ตะเภา ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๔ พ.ย.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.ฯ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๓ พ.ย.๖๓ กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจคัดกรองยาเสพติดทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในระหว่างวันที่ ๓-๑๐ พ.ย.๖๓
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓ พ.ย.๖๓ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้การสนับสนุนวิทยากรและคณะครูฝึก นำโดยว่าที่ ร.ต.ศรัณย์ วรรณศุภผล ผบ.ร้อย.พ.ฯ, ร.อ.ฐิติพงศ์ จันทร์หล้า รอง ผบ.ร้อย.พ.ฯ บรรยายความรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศพร้อมการสาธิตการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศยานให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกของ ฉก.ทพ.นย.
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๓ พ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกันร่วมกับเจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.เพื่อตรวจสารเสพติดให้กับพลทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ ณ อาคารหมายเลข ๗ ศฝ.นย.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท จากครอบครัวขำดวง เพื่ออาคารผู้ป่วยใน รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัว พล.ร.อ.ทะแกล้ว – คุณสมใจ ศรีสัมฤทธิ์ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์ และครอบครัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จาก พลเรือโท ทนง – คุณพูนศรี ศิริรังษี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๑ พ.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ในการตรวจคัดกรองและฉีดวัคซีนให้กับพลทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ ณ อาคารหมายเลข ๗ ศฝ.นย.
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๑ พ.ย.๖๓ แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองเวชกรรมป้องกัน​ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐท.สส.​ ร่วมคัดกรองและสอบสวนโรค ทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ ณ กฝท.ศฝ.นย.ระหว่าง ๑-๒ พ.ย.63
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓๐ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเครื่อง DORO LUCENT® Headrest System จากสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ภาค ๓๓๕๐ ร่วมกับ สโมสรโรตารี ซูวอน ซูซอง ภาค ๓๗๕๐ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี คุณประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์ นายกก่อตั้งสโมสรฯ และคณะ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล และ น.อ.หญิง วิภาภร ศีลสว่าง ผอ.วพร. ศวก.พร. ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ณ พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า