ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓๐ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเครื่อง DORO LUCENT® Headrest System จากสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ภาค ๓๓๕๐ ร่วมกับ สโมสรโรตารี ซูวอน ซูซอง ภาค ๓๗๕๐ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี คุณประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์ นายกก่อตั้งสโมสรฯ และคณะ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล และ น.อ.หญิง วิภาภร ศีลสว่าง ผอ.วพร. ศวก.พร. ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ณ พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๙ ต.ค.๖๓ ร้อย.พ. กอง สนช.กจต. จัด จนท.เวชกรรมป้องกัน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน (ร้อยสล., ศปชด., ร้อย.พ., ฝูงบิน ๓๑๔๑, มว.สห. ) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๙ ต.ค.๖๓ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. สนับสนุน จนท.พยาบาล พร้อมอุปกรณ์ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ แผนกปฏิบัติการข่าว กปช.จต. ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการในสังกัดของ นขต.กปช.จต. ภายในค่ายตากสิน
กกป.พร.
๒๗ ต.ค.๖๓ น.ท.หญิง วิชชุกาจน์ มังกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กกป.พร.และคณะพร้อมด้วย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมกราบพักทหารและโรงอาหารของหน่วยฝึก กฝท.ศฝ.นย. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓
ข่าวบริจาค
๒๗ ต.ค. ๖๓ น.อ.สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จาก นพ.มนูญ – คุณณัฐกานต์ สำราญถิ่น เพื่อสนับสนุนศูนย์หัวใจ รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๒๖ ต.ค.๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองพัน ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๖ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร., นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะ เข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับความพร้อมของ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๖ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณขาบ เนียมโภคะ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรีหญิง ชุติมา เนียมโภคะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๖ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. .ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับแพทย์ฝึกหัดจำนวน ๙ คน ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๒๖ ต.ค.๖๓ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับ ทหารกองประจำการ เนื่องในโอกาสครบปลดประจำการ วาระ ๑ พ.ย.๖๓
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๒ ต.ค.๖๓ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒๑ ต.ค.๖๓ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ” พร้อมชมวีดีทัศน์ เทิดพระเกียรติ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๑ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ โดยถือเป็น”วันพยาบาลแห่งชาติ” ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วยนอก
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๑ ต.ค.๖๓ น.อ.สยาม ลายสาร ผบ.กรม สน.พล.นย. และคณะดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยในสังกัด เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการให้การต้อนรับ ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.