ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๓ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ รับการเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ มิ.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วย Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ จากผู้แทนชมรมกอล์ฟเพื่อน ๓๐
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะเยี่ยมชมนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ มิ.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๕ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา และห้องผ่าตัดแรงดันลบ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อต้านภัยโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ร่วมกับ หอการค้าไทย-จีน
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๔ มิ.ย.๖๓ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ, พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.,ร่วมพิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๘ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประดับช่อประดู่ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา