ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๑ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นและบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๑ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “ วันพยาบาลแห่งชาติ ”
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๑ ต.ค.๖๓ มว.พ.ที่2 พัน.ป.กจต. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตเบื้องต้น(CPR) ให้แก่ กำลังพล พัน.ป.กจต ครั้งที่2 ณ ทก.พัน.ป.กจต. อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๑ ต.ค.๖๓ จนท.เวชกรรมป้องกัน ร้อย. พ. กอง สนช. กจต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย,หยอดทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๑ ต.ค.๖๓ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมงาน”วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยจัดกิจกรรม คัดกรองสุขภาพร่วมกับ รพ.สัตหีบ กม.10 ออกบูธให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดย แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ณ อบต.พลูตาหลวง
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๐ ต.ค.๖๓ น.อ.หญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์ รอง ผอ. (ฝ่ายการพยาบาล) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมคณะเข้าร่วมงานอาศิรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๐ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง แถวรับฟังโอวาท จาก พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๐ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.ฯ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒๐ ต.ค.๖๓ พัน.ป.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้บริการทางการแพทย์โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของมว.พยาบาลที่ ๒ พัน.ป.กจต.ร่วมด้วย ศปศ.๖๑และชค.๒ ทพ.นย.ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๙ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ,รอง ผอ.รพ.ฯ , คณะกรรมการทีมนำ รพ.ฯ (QMR),คณะกรรมการทีมบริหารคุณภาพโรงพยาบาล (QMC) ,คณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด(PTC) ,คณะกรรมการความปลอดภัย (MSC),MSN และเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่ปรึกษาจาก รพ.สมุทรสาคร
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๖ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และคณะ ในการเข้าพบเพื่อพิจารณาการเป็นแหล่งศึกษาและฝึกประสบการณ์ของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๖ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้โอวาทใน กิจกรรม “เดือนแห่งการรณรงค์การทำความสะอาดมือ”