ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๗ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๗ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ระดับปริญญาตรีของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปลูกต้นประดู่ เนื่องใน “วันอาภากร”
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๙ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้กำลังพลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือฟัง เนื่องใน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติงานขอใช้ทุนกองทัพเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๕ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และบริษัทห้างร้าน ให้กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสู้ภัยโควิท-19
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๘ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๙ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ / ที่ปรึกษาสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๘ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๑ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านการแพทย์สนับสนุนภารกิจเรือดำน้ำ และผู้เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์เรือดำน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและเป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการของผู้บัญชาการทหารเรือ