ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือหัวหน้าคณะ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตสำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตสำหรับกำลังพลสายแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม “ฝึกบริการทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ปี ๖๓”
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับรายงานการตรวจแถวกำลังพลจากหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ และอ่านสารอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และกำลังพลในสังกัดรับฟัง
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๒ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือร่วมโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการของผู้บัญชาการทหารเรือ