ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีรายงานตนของ รอง ผอ.รพ.ฯ และ หน. นขต.รพ.ฯ ต่อ พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๕ ต.ค.๖๓ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินกิจกรรมทางการบริการทางการแพทย์โดยการให้ความรู้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทักษะตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และรถพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยในการให้การสนับสนุนภารกิจของ กปช.จต.อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๕ ต.ค.๖๓ น.อ.สุบรร ดีนอก หก.กอง สนช.กจต.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ประจำปีงป.๖๔ ครั้งที่๑ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขของหน่วย โดยมี ร.อ.ฐิติพงศ์ จันทร์หล้า รอง ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.พร้อมข้าราชการและทหารกองประจำการ แถวให้การต้อนรับ ณ ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๔ ต.ค.๖๓ ร้อย.พ.ฯดำเนินการปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาหน่วย ทำความสะอาดร่องน้ำ/ที่ชำระล้างอาหาร/ที่ทิ้งเศษอาหาร และประดับธงสัญลักษณ์ และธงสัญญานการฝึกบริเวณหน้ากองร้อย ผลการดำเนินการเรียบร้อย
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒ ตุลาคม ๖๓ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ , ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ฯ และ หน. นขต.รพ.ฯ ต่อ นาวาเอก นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม๑ รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒ ตุลาคม ๖๓ นาวาเอกณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้แก่ นาวาเอก นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ณ ห้องประชุม1 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
๒ ต.ค.๖๓ ร.อ.ฐิติพงศ์ จันทร์หล้า รอง ผบ.ร้อย.พ.กองสนช.กจต.ผู้แทน ผบ.ร้อย.พ.ฯ รับแถวตรวจยอดบัญชีพลพร้อมให้คำแนะนำ ระเบียบการปฏิบัติแก่กำลังพลชุดผลัดเปลี่ยนชุดใหม่ประจำปีงป. ๖๔ เพื่อความพร้อมของหน่วยและเตรียมความพร้อมทางด้านการบริการทางการแพทย์ตอบสนองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของนย. ณ ร้อย.พ.กองสนช.กจต.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑ ตุลาคม ๖๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ , ผช.ผอ.รพ.ฯ และ หน. นขต.รพ.ฯ ต่อ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๑ ตุลาคม ๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้แก่ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน รพ.ฯ ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ หน.นขต.รพ.ฯ เข้ารายงานตนต่อ ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๓๐ ก.ย.๖๓ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเครื่องมือแพทย์จำนวน 3 รายการ รวมมูลค่า ๑๑๘,๕๐๐ บาท จากคณะศิษย์เก่าราชินีและเพื่อน ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๓๐ กันยายน ๖๓ น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และ น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก น.อ.ทรงฤทธิ์ – น.ท.หญิง พรรณราย โพธิ์จินดา เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๙ กันยายน ๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ Somdech Phra Pinklao Smart Hospital
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๙ ก.ย.๖๓ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ รพ.ฯ ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ โดยมี รอง ผอ.รพ.ฯ,หน.นขต.รพ.ฯ และ หน.หน่วยในฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ
ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๒๙ ก.ย.๖๓ น.อ.สุรเชษฐ ตรรกธาดา หน.นฝอ.พร. เข้าร่วมการติดตามและตรวจเยี่ยมในโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ.เรือนจำอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จว.ชุมพร
ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๒๘ ก.ย.๒๕๖๓ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จัดโครงการ “เด็กไทย สู้ภัยโควิด” ทำการแจกหน้ากากอนามัยเด็ก จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับ โรงเรียนสัตหีบ