ข่าวสาร/ กิจกรรม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
NEWS SUBUNIT AND PCU

ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๒๙ ก.ย.๖๓ น.อ.สุรเชษฐ ตรรกธาดา หน.นฝอ.พร. เข้าร่วมการติดตามและตรวจเยี่ยมในโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ.เรือนจำอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จว.ชุมพร
ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร.
๒๘ ก.ย.๒๕๖๓ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จัดโครงการ “เด็กไทย สู้ภัยโควิด” ทำการแจกหน้ากากอนามัยเด็ก จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับ โรงเรียนสัตหีบ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๘ กันยายน ๖๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ มูลนิธิ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ ๘ และมูลนิธิ SCG ได้มอบหน้ากากผ้าและสอนสุขอนามัยวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) จากโครงการ เด็กไทย สู้ภัยโควิด Thai Kids Fight Covid ให้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑ , โรงเรียนวัดกระจับพินิจ และโรงเรียนเผดิมศึกษา โดยมี พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และคณะผู้แทน ปธพ.๘ เป็นผู้มอบ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเก้าอี้ทำฟัน Dental Unit และเครื่องไมโครมอเตอร์สำหรับงานศัลยกรรมในช่องปาก มูลค่ารวม ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท จากสมาคมภริยาทหารเรือ มอบให้กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ โดยมี น.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๓ คุณกมล ครูเจริญกิจ แฟนคลับคุณโป๊บ (คุณธนวรรธน์ วรรธนะภูติ) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อ เครื่องตรวจความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ มูลค่า ๑๓,๕๐๐ บาท และเครื่องตรวจวัดระดับของบิลิรูบินในน้ำเหลือง มูลค่า ๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๔๓,๕๐๐ บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ศูนย์รับบริจาค
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๕ เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท จากโครงการ “ช่อง ๓ เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-๑๙” โดย มูลนิธิครอบครัวข่าว ๓
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม ” แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ” ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนามบริษัท Scintilla gioielli จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ รพ.ฯ
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.และประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงและคณะได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการใช้หน้ากากอนามัยและการล้างมืออย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียน
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๕ ก.ย.๖๓ น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย น.ท.วุฒิชัย บรรจงปรุ และ น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง
พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ
๒๔ ก.ย. ๖๓ น.ต.พุฒินันท์ นิธิภูริวัฒน์ นายทหารยุทธการและการข่าว ทำหน้าที่รอง ผบ.พัน.ฯ กรม สน.สอ.รฝ. วางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี รพ.สิริกิติ์ พร.
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ และจัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการของรพ.ฯ เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ห้องประชุมรพ.ทหารเรือกรุงเทพ
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานกล่าวเปิดการการประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง Cyber Security และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๒๔ ก.ย.๖๓ น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริหาร) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี