ผู้บังคับบัญชา

OUR COMMANDERS

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา
( Vice Admiral Vichai Manusirivithaya )
เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
( Surgeon General, Naval Medical Department )

พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช
( Rear Admiral Surasing Prapaipanich )
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
( Deputy Surgeon General, Naval Medical Department )

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ
( Rear Admiral Supitcha Saengchote,WRTN )
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
( Deputy Surgeon General, Naval Medical Department )