ข่าวสารผู้บังคับบัญชา
COMMANDER NEWS

ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๑ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านการแพทย์สนับสนุนภารกิจเรือดำน้ำ และผู้เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์เรือดำน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานและเป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการของผู้บัญชาการทหารเรือ
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๘ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือหัวหน้าคณะ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตสำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปี งป.๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตสำหรับกำลังพลสายแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๑๓ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวผู้บังคับบัญชา
๒๓ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม “ฝึกบริการทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ปี ๖๓”