รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ​

เนื้อข่าว เนื้อหาข่าว…………&#8230 …

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ​ Read More »

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานต้อนรับ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการใช้บัตร Smart card ของประชาชน สำหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วยนอกในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ​

เนื้อข่าว เนื้อหาข่าว…………&#8230 …

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานต้อนรับ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการใช้บัตร Smart card ของประชาชน สำหรับการพิสูจน์ตัวตนของผู้ป่วยนอกในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ​ Read More »

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 น.อ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง หน.กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ วันพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ” โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงวัย โดย นายแพทย์ จักริน ฝันฝากจิต แพทย์เฉพาะทางข้อเข่าเสื่อม และบรรยายเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยนักกายภาพบำบัด รพ.ฯ รวมทั้งให้บริการตรวจมวลกระดูกฟรี ณ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 รพ.ฯ

เนื้อข่าว เนื้อหาข่าว…………&#8230 …

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 น.อ.อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง หน.กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ วันพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ” โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงวัย โดย นายแพทย์ จักริน ฝันฝากจิต แพทย์เฉพาะทางข้อเข่าเสื่อม และบรรยายเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยนักกายภาพบำบัด รพ.ฯ รวมทั้งให้บริการตรวจมวลกระดูกฟรี ณ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมกระดูก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 รพ.ฯ Read More »

25 พ.ย. 63 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และการจัดการการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

เนื้อข่าว เนื้อหาข่าว…………&#8230 …

25 พ.ย. 63 น.อ.หญิง ภาวิกา ธรรมโน รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายศึกษาอบรมและวิจัย เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ WFME จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสถานที่และการจัดการการเรียนการสอนของโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ Read More »

๖ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณปกรณ์ – คุณกรองทอง ปานเผือก เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง มอบให้ รพ.ฯ ณ โถงชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

๖ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล …

๖ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากคุณปกรณ์ – คุณกรองทอง ปานเผือก เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง มอบให้ รพ.ฯ ณ โถงชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ Read More »

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท จากครอบครัวขำดวง เพื่ออาคารผู้ป่วยใน รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล …

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท จากครอบครัวขำดวง เพื่ออาคารผู้ป่วยใน รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ Read More »

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัว พล.ร.อ.ทะแกล้ว – คุณสมใจ ศรีสัมฤทธิ์ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์ และครอบครัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเ …

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาคในนาม ครอบครัว พล.ร.อ.ทะแกล้ว – คุณสมใจ ศรีสัมฤทธิ์ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ โดยมี พล.ร.ต.กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์ และครอบครัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ Read More »

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จาก พลเรือโท ทนง – คุณพูนศรี ศิริรังษี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเ …

๓ พ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จาก พลเรือโท ทนง – คุณพูนศรี ศิริรังษี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ Read More »

๓๐ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเครื่อง DORO LUCENT® Headrest System จากสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ภาค ๓๓๕๐ ร่วมกับ สโมสรโรตารี ซูวอน ซูซอง ภาค ๓๗๕๐ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี คุณประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์ นายกก่อตั้งสโมสรฯ และคณะ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ

๓๐ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบา …

๓๐ ต.ค.๖๓ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเครื่อง DORO LUCENT® Headrest System จากสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ภาค ๓๓๕๐ ร่วมกับ สโมสรโรตารี ซูวอน ซูซอง ภาค ๓๗๕๐ ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี คุณประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์ นายกก่อตั้งสโมสรฯ และคณะ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ Read More »

๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล และ น.อ.หญิง วิภาภร ศีลสว่าง ผอ.วพร. ศวก.พร. ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ณ พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล …

๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. น.อ.หญิง จารุนันท์ สุภาพงษ์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการพยาบาล และ น.อ.หญิง วิภาภร ศีลสว่าง ผอ.วพร. ศวก.พร. ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง ณ พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า Read More »