รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ฯ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล …

๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ฯ Read More »

๒ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล …

๒ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ Read More »

๑ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม “การนิเทศทางการพยาบาล” โดยมี น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล และ น.ต.หญิง กรุณา วงษ์เทียนหลาย จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฯ

นาวเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผู้อำนวยการ โรงพย …

๑ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม “การนิเทศทางการพยาบาล” โดยมี น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล และ น.ต.หญิง กรุณา วงษ์เทียนหลาย จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฯ Read More »

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพร …

พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สร้างเสริมสมรรถนะ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี Read More »

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และคณะ รับมอบชุดป้องกัน PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด บริจาคโดยคุณยศรัญ – คุณกนกเนตร แสนสุข และคณะ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ …

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ และคณะ รับมอบชุดป้องกัน PPE จำนวน ๓๐๐ ชุด บริจาคโดยคุณยศรัญ – คุณกนกเนตร แสนสุข และคณะ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ Read More »

นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร และคณะ เข้าศีกษาดูงาน One Day Surgery และ Minimal Invasive Surgery ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบา …

นาวาเอก ปิยะชาติ เจริญวัฒนาพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร และคณะ เข้าศีกษาดูงาน One Day Surgery และ Minimal Invasive Surgery ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ Read More »

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากร

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ …

นาวาเอก สมชาย จันทโรธร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากร Read More »

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น จากบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยมี คุณชนากานต์ พัฒนไพบูลย์ Product Manager และคุณกณกนุช ปิติธนญ์โภคิน Sales Representative เป็นผู้แทนมอบ

นาวาเอก ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพ …

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน ๕ เครื่อง และถุงให้อาหารทางสายยาง จำนวน ๓๐๐ ชิ้น จากบริษัท สเปซเมด จำกัด โดยมี คุณชนากานต์ พัฒนไพบูลย์ Product Manager และคุณกณกนุช ปิติธนญ์โภคิน Sales Representative เป็นผู้แทนมอบ Read More »

โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็ …

โครงการหาชุดหมีให้ (พี่) หมอ โดยคุณสิทธิโชค ชัยวรรณ เป็นผู้แทนบริจาคชุดป้องกัน PPE จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผ่านมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า Read More »