การอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน


22 ม.ค. 61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ
22 ม.ค. 61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
19 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ เพื่อรับทราบ ภารกิจ แผนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ โดยมี พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ จังหวัด สมุทรปราการ
19 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ โดยมี นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัด สมุทรปราการ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง...

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมชมและเชียร์รู้การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๐ ณ...


19 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

19 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

17 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

16 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ 2561

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมมนา โครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.๖๑

(กกป.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

12 ม.ค. 61 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในการประชุมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

(รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ)

อ่านเพิ่มเติม...

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการฯ เข้ามอบของขวัญและอวยพรเนื่องในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ให้กับ น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ณ บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

28 ธ.ค.60 ข้าราชการ พร. เข้าพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบินในการทำหน้าที่ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเป็นกิตติมศักดิ์ จาก พล.อ.ท.นิรันดร พิเดช จก.พอ. เครื่องหมายชั้นที่ ๑ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

20 ธ.ค. 60 นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน ร.น. รอง ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพเรือ" ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 34 ณ ห้องบรรยาย ๒

(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.)

อ่านเพิ่มเติม...

28 ธ.ค.60 นาวาเอก วราชัย เคร่งวิรัตน์ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ และ คณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(กรมแพทย์ทหารเรือ)

อ่านเพิ่มเติม...

24 ธ.ค. 60 กวก.ศวก.พร. จัดวิทยากร บรรยายหัวข้อปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายธง และผช.นายธงประจำผู้บังคับบัญชา ประจำปี งป.61

(กวก.ศวก.พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th