๒๐ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๖ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมแพทย์ทหารเรือในการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๒๐ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

(ข่าวผู้บังคับบัญชา)

อ่านเพิ่มเติม...


  • ข่าวสาร/ กิจกรรม หน่วยขึ้นตรง พร.และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. <<ทั้งหมด>>

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.พร้อมคณะฝอ./นขต.พัน.พ.ฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร.

(พัน.พ.กรม สน.พล.นย.)

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดเทอมโรงเรียนผู้สูงวัย ห่วงใยสุขภาพนักเรียน

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

จนท. พยาบาล ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑ ฯ พร้อม.ชุด ชป.กร. ร่วมกับ จนท. รพ.สต. บ้านเชิงเขา ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ – ๖ ของโรงเรียนบ้านเชิงเขา ม.๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

(ฉก.นย.ทพ.ทร.)

อ่านเพิ่มเติม...

คุณวิลาศ เจียมอนุกูลกิจ บริจาคเงิน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. อาคารอำนวยการ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พ.ต.ท.สุทธิ - คุณเรณู รัตนโฉมศรีและครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุง รพ.ฯ รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. อาคารอำนวยการ เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะนายทหารเรือชั้นต้นหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๔๐ บริจาคเครื่อง Suction จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๑๔,๐๐๐ บาท มอบให้แผนกเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รับมอบโดย น.ท.หญิงวชิราภรณ์ ใหญ่ลา ณ อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ ๑ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงฯ กับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และหน่วยแพทย์ ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่าง ๒๙ – ๓๑ ต.ค.๖๑

(รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)

อ่านเพิ่มเติม...www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th
www.nmd.go.th