6 ธ.ค. 60 บริการตัดผมฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช โดยนำช่างตัดผมบริการตัดผมให้แก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ รพ.ฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เมื่อ 6 ธ.ค. 60

ที่มา :  https://www.pinklao.go.th/news-inner.php?id=782