21 ธ.ค. 60 พิธีเปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ (Open Meeting)

21 ธ.ค. 60 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ (Open Meeting) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานก่อนรับการตรวจจากบริษัท URS ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

ที่มา :  https://www.pinklao.go.th/news-inner.php?id=801