พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบบริการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.  รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบบริการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  โดยมี ท่าน พล.ร.ท.จงกล  มีสวัสดิ์  พล.ร.ท.ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์  พล.ร.ท.มนตรี  จึงมั่นคง  พล.ร.ต.วศิน  บุญเนือง  พล.ร.ต.ธีระนิติ์  ฤกษะสาร  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน เป็นประธานดำเนินงาน ซึ่งรับมอบจากท่านพระครู สันติบุรพทิศ เจ้าอาวาสวัดชากหมาก เจ้าคณะอำเภอบ้านฉาง จว.ระยอง ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อ 1 ก.ย.62

น.อ.ไพรัช ยิตติพินิจ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินบริจาคจาก ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"

น.อ.ไพรัช  ยิตติพินิจ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินบริจาคจาก ครอบครัว "ตั้งธรรมสถิตย์"  โดย สจ.กำชัย  ตั้งธรรมสถิตย์  จำนวน 100,000 บาท ให้ รพ.อาภากรฯ เพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 15 ตัว ณ ห้องรับรองอาภากรฯ เมื่อ 21 มิ.ย.62

 

น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก หน่วยงานทหารพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

น.อ.หัสกร  หาญสมบูรณ์  ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก หน่วยงานทหารพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ณ ห้องสุวิชาญแพทย์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อ 19 มิ.ย.62

 

น.อ.ปรัชญา เกิดกรุง รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและเทคนิคการให้คำปรึกษา แก่ข้าราชการกำลังพลสายแพทย์

น.อ.ปรัชญา  เกิดกรุง  รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและเทคนิคการให้คำปรึกษา แก่ข้าราชการกำลังพลสายแพทย์ ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อ 19 มิ.ย.62

 

พิธีเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการแบบบูรณาการ

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน  ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง การให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการแบบบูรณาการ  ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อ 14 มี.ค.62