19 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ โดยมี พลเรือโท ชัชชัย  โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคา พ.ศ.๒๕๖๑

19 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

17 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมชมและเชียร์รู้การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

16 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

12 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...