๑ ต.ค.๖๒ พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือให้กับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านใหม่) และรายงานตนเอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒