๒๔ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ Mask ทางการแพทย์จากกลุ่มก่อการบุญ จำนวน ๒๐ กล่อง

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ Mask ทางการแพทย์จากกลุ่มก่อการบุญ จำนวน ๒๐ กล่อง ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓