๒๐ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ อ่านสารจากผู้บัญชาการทหารเรือให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือและกำลังพลในสังกัดรับฟัง เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าเสาธง อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๐ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๙ พ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องราชเทวี ชั้น ๒ แหล่งชุมนุมนายทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๕ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๔ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...