๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

๗ ม.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

๖ ม.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคศัลยกรรม ประจำปี งป.๖๓

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคศัลยกรรม ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องฝึกอบรม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๖๒

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับรายงานการตรวจแถวกำลังพลจากหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ และอ่านสารอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และกำลังพลในสังกัดรับฟัง

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับรายงานการตรวจแถวกำลังพลจาก นาวาเอกสุเชษฐ  ตรรกธาดา หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ และอ่านสารอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และกำลังพลในสังกัดรับฟัง ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...