๒๖ ก.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพาย ประจำเรือแซง ๒

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพาย ประจำเรือแซง ๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลฝีพายในการฝึกซ้อม พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกซ้อมของกำลังพลฝีพาย ณ กองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๔ ก.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ ภายในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๐ ก.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ และงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ และงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๐ ก.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๔ ก.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีย์ ครั้งที่ ๕ “ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชา มหาราชินี”

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือร่วมแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีย์ ครั้งที่ ๕ “ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์มหาราชา มหาราชินี” ณ บริเวณชายหาดอ่าวเตยงาม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...