๒๓ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม "ฝึกบริการทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ปี ๖๓"

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรม "ฝึกบริการทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ปี ๖๓" ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๐ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปะชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๓ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๓

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๖๓ ณ ห้องฝึกอบรม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือร่วมโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการของผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนกองทัพเรือร่วมโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๙ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...