๑๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมดำเนินงานของศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ (ศป.ปส.พร.)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ / ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมดำเนินงานของศูนย์ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ (ศป.ปส.พร.) ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๔ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๒

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น ๒ : มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักศรัทธา ล่องธารา สู่มหาชลธี เดอะซีรีย์” ๔ ตอนจบ “อรุณเบิกฟ้า ปวงประชา และราชนาวี รวมใจภักดิ์” ครั้งที่ ๑ ภายใต้คำรหัสว่า “ถิ่นน้ำสองสี เหล่าราชนาวีเทิดจักรีวงศ์” ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช จว.นครพนม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๒ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และถวายความปลอดภัยทางการแพทย์พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือที่ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานพระราชพิธีฯ ณ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลองมอญ) กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๑ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรกิจการร้านค้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรกิจการร้านค้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...