๑๙ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปลูกต้นประดู่ เนื่องใน “วันอาภากร”

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปลูกต้นประดู่ เนื่องใน “วันอาภากร” โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ  ณ บริเวณอาศรมหมอพร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๘ พ.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติงานขอใช้ทุนกองทัพเรือ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติงานขอใช้ทุนกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๕ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และบริษัทห้างร้าน ให้กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสู้ภัยโควิท-19

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ และบริษัทห้างร้าน ให้กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสู้ภัยโควิท-19 ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๔ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๘ พ.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...