๔ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้า กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๖ ธ.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานผ่านระบบ Outlook

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานผ่านระบบ Outlook โดย นาวาเอก วิทยา  ไกรอ่ำ เจ้าหน้าที่กองสนับสนุนไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการแนะนำระบบฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๔ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับรายงาน การโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHSO Budget) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๘ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ

พลเรือเอก ช่อฉัตร  กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการสถานพยาบาลระดับตติยภูมิของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมงานก่อสร้างอาคารภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ พ.ย.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ พื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...