26 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

25 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และแผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบิน กองเรือยุทธการ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และแผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และแผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

22 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายพิเศษ ให้ พันจ่านักเรียน หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการรับราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารชั้นประทวน ให้ พันจ่านักเรียน หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกอบรม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

22 ม.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก (ค่ายตากสิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) พร้อมทั้งสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และรับฟังการบรรยายสรุปจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยแพทย์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

22 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑