16 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

12 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

17 ม.ค.61 พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารกิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

15 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

15 ม.ค.61 พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๖๐ และติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ ๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...