15 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “ชั่วฟ้าดินสลาย” ศรีไศล สุชาตวุฒิ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “ชั่วฟ้าดินสลาย” ศรีไศล สุชาตวุฒิ โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  กรุณาให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

15 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะการบริการสุขภาพที่สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะการบริการสุขภาพที่สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ โดยมี นายแพทย์ พิษณุ ขันติพงษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

11 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.)  และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

11 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอกอาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลประวัติวีรชนที่เสียสละเพื่อชาติ เชิดชูเกียรติสถาบันให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความภาคภูมิใจ และมีห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยมี พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

10 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจาก พลเรือตรี สมบูรณ์ น้อยฉายา เพื่อสมทบทุนพัฒนางานบริการทางการแพทย์ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนพัฒนางานบริการทางการแพทย์ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สมบูรณ์  น้อยฉายา และ คุณสุนันท์  น้อยฉายา เป็นผู้มอบ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...