๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ รับมอบเงินบริจาคเพื่อร่วมต้านภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.วีระ – คุณ กุลวรัดดา  วีระกุล เป็นผู้มอบ เพื่อร่วมต้านภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ Face shield จำนวน ๕๐๐ ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ Face shield จำนวน ๕๐๐ ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอกหญิง สอาดจิต  เพ็ชรมีศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๓ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน ๕๐๐ ชิ้น สำหรับใช้ในทางการแพทย์เพื่อร่วมต้านภัย COVID-19 จากผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ และคณะ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน ๕๐๐ ชิ้น สำหรับใช้ในทางการแพทย์เพื่อร่วมต้านภัย COVID-19 โดยมี นาวาเอก ไพศาล  วงค์เมฆ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒ เม.ย.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ศิษย์เก่า วบส.รุ่น ๔ (หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง) รับมอบสิ่งของบริจาคจาก วบส.รุ่น ๕ และคณะ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ศิษย์เก่า วบส.รุ่น ๔ (หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง) รับมอบสิ่งของบริจาคจาก วบส.รุ่น ๕ และคณะ เพื่อช่วยฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตกุศล และหน่วยงานต่างๆ ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อต้านภัย COVID-19

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้มีจิตกุศล และหน่วยงานต่างๆ ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อต้านภัย COVID-19 ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...