22 ธ.ค.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และภริยา เข้ามอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่ 2561 ให้แก่ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และภริยา เข้ามอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ ให้แก่ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

20 ธ.ค.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคเพื่อสร้างศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท  จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิฯ และ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้นำคณะผู้บริจาคเข้ามอบเงิน โดยมี พลเรือโท  สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

20 ธ.ค.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ จากเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ จากเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

18 ธ.ค.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐