10 พ.ย.60 พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ต้น ณ บริเวณด้านหน้า บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผบ.นย. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ต้น ณ บริเวณด้านหน้า บก.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. โดยมี น.อ.ทวี วงศ์วาน ผบ.กรม สน.พล.นย.และ น.ท.อติพงษ์ สุจิรัตน์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ให้การต้อนรับ

6 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

6 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (1) และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (2) ปลูกต้นประดู่

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (๑) และ พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (๒) ปลูกต้นประดู่ เนื่องในโอกาส ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ ณ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

6 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ณ ห้องฝึกอบรม ๒ อาคารกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

3 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื้อหาอื่นๆ...