4 ธ.ค.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

1 ธ.ค.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

1 ธ.ค.60 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานรับการตรวจประเมินการเปิดหลัก สูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานรับการตรวจประเมินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ ห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๐

30 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

29 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี 2560

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เนื้อหาอื่นๆ...