๙ ต.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒ ต.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ต.ค.๖๒ พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือให้กับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านใหม่) และรายงานตนเอง รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ต.ค.๖๒ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปเหมือน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเทพราชเทพารักษ์ หน้าอาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ศาลพระภูมิหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๖ ก.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับรายงานการตรวจแถวกำลังพลจากหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ และกล่าวอำลาแก่กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือในวาระเกษียณอายุราชการ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับรายงานการตรวจแถวกำลังพลจากหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ และกล่าวอำลาแก่กำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือในวาระเกษียณอายุราชการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...