๒๔ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ Mask ทางการแพทย์จากกลุ่มก่อการบุญ จำนวน ๒๐ กล่อง

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ Mask ทางการแพทย์จากกลุ่มก่อการบุญ จำนวน ๒๐ กล่อง ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒๐ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๖๗

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๖ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวน สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้รับการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑๖ มี.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๙ มี.ค.๖๓ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดส่งแพทย์ไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน / ต่อยอด งป.๖๔-๖๕

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดส่งแพทย์ไปฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน / ต่อยอด งป.๖๔-๖๕ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...