ผลสอบคัดเลือกและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลและพนักงานสถานพยาบาลสังกัดกองทัพเรือเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561

Download เอกสาร