28 ธ.ค.60 นาวาเอก วราชัย เคร่งวิรัตน์ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ และ คณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นาวาเอก วราชัย เคร่งวิรัตน์ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ และ คณะข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐