ตามที่ พร.ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 นั้น 

คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎี(รอบแรก) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์(รอบสอง) จากเดิม "ในศุกร์ที่ 10 พ.ค.62" เป็น "ในจันทร์ที่ 13 พ.ค.62" ทั้งนี้  กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป