ประกาศ พร. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ 2562..............ประกาศโดย บก.พร. โทร 25606

ดาวน์โหลดไฟล์