กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ ส่งผลงานเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 32 "Medical Challenges in Disruptive Era" วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 0830 - 1600 ณ ห้องภูหลวง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ