รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 32 "Medical Challenges in Disruptive Era"