ประกาศ พร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี 2563 ...... ประกาศโดย กพ.พร. โทร. 52606


ดาวน์โหลดไฟล์


เข้าสู่หน้าเว็บเพจ ระบบสมัครสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะประจำปี พร.